Wala

Wala ang UST dahil baha. (salamat UST Central Student Council, may pictures pa!)


Saturday Aug, 22