Meron

Pero wala sa Nueva Ecija dahil anniversary ng Unang Sigaw! Wala rin sa Albay dahil Camp Ola day! At wala rin sa MSU-IIT dahil pagod silang lahat pagkatapos ng palakasan!


Wednesday Sep, 2