Pero sa Cebu, wala, Simula na ng 4 day weekend http://www.inquirer.net/mindandbody/newyou/view.php?db=1&article=20100905-290567


Thursday Sep, 9