Meron

Pero wala hanggang highschool sa Albay at Isabela dahil kay Pedring. Walang pasok ang NCR hanggang High School starting 12noon. As of 1:30pm walang pasok sa EARIST Manila at Wesleyan College of Manila.


Monday Sep, 26