Wala

Ngayong Aug 7, walang pasok sa House of Representatives, Supreme Court, US Embassy, Unilab at Phil Stock Exchange. Wala din in all levels in NCR. Wala sa buong Nueva Ecija, Olongapo, Zambales, Bataan, Batangas, Tagaytay, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Laguna, Cavite, at Rizal. Walang number coding (except Makati).(source). Share your photos and experiences on facebook.com/maypasokba . Gusto mong manawagan? Email [email protected]


Tuesday Aug, 7