Meron

Pero wala hanggang HS sa UE Manila at UE Caloocan. Wala din sa Little Merry Hearts Montessori Center. Wala din sa San Sebastian College at evening classes (6pm onward) ng FEU Manila.


Wednesday Jun, 19